Back to top

Ứng dụng mail mới trên iPhone 4S

Ứng dụng mail mới trên iPhone 4S

Ứng dụng mail trên iphone 5 cũng nhận được một số điều chỉnh mới, ứng dụng này hỗ trợ cho nhiều loại tài khoản của email (ứng dụng trong phần Cài đặt), cung cấp hộp thư Universal Inbox – hộp thư này hiển thi tất cả mail của bạn cùng 1 lúc. Ứng dụng Mail còn hỗ trợ chủ đề, lưu trữ mail, tra cứu nhanh tài liệu nhờ tích hợp trình đọc chúng. Ngoài ra với việc cung cấp phụ thuộc vào những gì bạn cài đặt như trình đọc PDF, iBooks, bộ office cho điệnnthoại…) còn có thêm 1 lựa chọn Open with.
Ví dụ như khi bạn mở phần inbox mail của iphone 6 plus bạn và bấm phím chỉnh sửa (Edit), ngoài việc được nhận thêm lựa chọn Di chuyển (Move) và Xóa (Delete) thì bạn còn được nhận thêm chức năng đánh dấu (Mark), nhờ vậy mà bạn có thể đánh dấu tất cả email của bạn để chuyển chúng thành chưa đọc hoặc đã đọc, gắn cờ cho những email được cho là quan trọng.

Ứng dụng mail mới trên iPhone 4S

Nhưng tiếc ở chỗ là lựa chọn “Select All” vẫn còn thiếu sót. Các kiểu phông chữ như in đậm, in nghiêng, gạch chân đều đã được bổ sung trong phần chỉnh sửa văn bản cũng như phần thiết lập trích trước kích thước phông chữ. Lựa chọn văn bản hoạt động theo cách thức thông thường như ấn, giữ và chọn, cùng với lựa chọn có sẵn sẽ xuất hiện ngay

Ứng dụng mail mới trên iPhone 4S

sau khi bạn thao tác với bất kỳ đoạn văn bản nào iphone 6 bao gồm: copy/ cut/ in đậm/ in nghiêng/ gạch chân/ cỡ chữ. Việc lựa chọn cỡ chữ sẽ làm tăng hoặc giảm các biểu tượng có trong bài viết.
Ngoài các công việc như trên, bạn còn có thể thêm hoặc xóa các folder mail bằng cách bấm vào phím chỉnh sửa (Edit) ngay sau khi bạn thực hiện việc mở tài khoản email.

Leave a Comment