Back to top

Những kỳ tôi làm việc ỏ đây không trùng vổi thời gian nghỉ của Angie dân tộc hoa

Một cú sốc.

Tôi ngoảnh sang phía những Kenya:
– Tôi rất hài lòng được làm quen với các bạn. Tôi chưa nói được tiếng Swahili, nhưng rồi sẽ nói được thôi. Họ cười và trả lời bằng tiếng Anh:
– Một ngày kia, ông sẽ nói tiếng Swahili.

Bwana dân tộc nùng dân tộc nùng . – Ông Gardener này, tôi xin khen ngợi ông. Tất cả ỏ đây đều được bảo quản tốt,
– Tính tố chức đó là niềm tự hào của chúng tôi. Giá ông biết tôi sung sướng biết bao nếu được làm quen vối Angie. – Ông chưa gập vọ dân tộc thổ tôi dân tộc thổ lần nào à?
– Đáng tiếc là chưa. Tôi chỉ mói biết bà nhà qua những lòi mô tả của ông Pfeiffer, bạn tôi. Những kỳ tôi làm việc ỏ đây không trùng vổi thời gian nghỉ của Angie. Năm dân tộc hoa nay có khác dân tộc hoa . Chúng tôi đến một ngôi nhà, ỏ trên một mô đất cao bao quát toàn bộ phong cảnh.

– Chúng ta đến nơi rồi. Sau bao nhiêu năm chờ đợi, bà ấy đã thuê được ngôi nhà duy nhất có gác I đây.

Chắc là bà ấy đã kể những tình tiết này cho ông nghe. Gardener lăng xáng mỏ khóa rồi đi vào phía trong cái cổng chật hẹp và tốì tăm. ông ta lúi hứi
trong bóng tôi.

tìm mổ một cáiili cíici sỏ nho đó 6 cu ôi
cái hansr hầm này. I Bà ấy rất quáng đại, lịch sự. Người dân Kenya thì bản tính ít nói và tao nhã.

Leave a Comment