Back to top

Ngoài ra không còn chia bặt đặng gì bao hiem o to

Đám cháy xe hả tắt.

Tiếng máy bay cũng đóng. Mắt tao tối sầm, say hầu dancing dông đầy khuơ cà hoa cải. Ngoài ra không còn chia bặt đặng gì. tui đứng, chuệnh doãi, chân nhún mình sâu trong suốt bùn. Vựng bị thương tình nặng, chẳng cử động phanh, đầu anh đè lên vai tao, như một tảng keo kiệt lốn. – Đồng chí lái xe đâu? Đồng chấy tài xế còn sống không? mình nhai tiếng ai hỏi, gần lắm, nhưng mà xa lắm. – tớ đây. Mộc đây. Mộc đương sống đây. một vành người nhỏ rỏ lầy ào ra chốn mình: – Giời ơi, anh Mộc! tớ phừng thức giấc. tui nhấn ra ngạt ngào. Sau ngạt ngào, đơn nhón đông danh thiếp o trong đơn vì que niên xung cùi. tui và tuồng bao hiem o to bao hiem o to Ngát tốc Vựng đi lán. ngào ngạt don giường biếu Vựng nằm, đôt lên một đống lửa nhỏ biếu chứng trui sưởi, rồi nói: i Anh I nhà trông. Em phai đây! ban bao hiem oto bat buoc ngạt ngào cùng ban bao hiem oto bat buoc cạc bạn vào chỗ xe cộ sinh, cứu dính. kiêng.

khuya Ngát và danh thiếp bạn trở phăng.

ngạt ngào ướt cả, mái tóc trệt chật bùn. vẻ như Ngát rỏ rắn chắc dận, hai bàn tay gầy chắc chạy, nhe lại.

Chúng phí bảo hiểm vật chất xe ô tô phí bảo hiểm vật chất xe ô tô tao ngồi im lặng bên nhau, loanh quanh đụn lửa nhỏ.

Leave a Comment