Back to top

New Star. Cuộc thảm sát của một bài hát trước khi NTM … Joey StarrTải iwin

Các thử taiiwinsmienphi.com nghiệm của ba chắc chắn Tải iwin là những đoạn khó khăn nhất của New Star. Điều này thường biến thành một trò chơi giết chóc. Điều này đã một lần nữa xác nhận hôm thứ Ba.Tải iwin

“Đó là quả bom con” . Resume,  Seine Saint-Denis Phong cách Tải iwin  NTM chúng ta phải dám.Resume ống NTM trước khi Joey Starr mình, đây là những gì dám, trong số những người Tải iWin Android khác, Florie, Anton và Barbara, ba ứng cử viên trẻ của New Star đêm thứ ba.  Ba ứng cử viên trẻ đã bao giờ hát với nhau và n ‘đã có một đêm ngắn ngày và nhỏ để kiểm soát các ống rất lớn của nhóm rap tiếng Pháp lớn nhất. Đây là nguyên tắc rằng vấn đề của D8 gọi là bộ ba bằng chứng.

Tải iwin
Một capella, phục hồi của họ chứ không phải giai điệu hợp Tải iwin xướng của một tiêu đề của hip-hop.Tour lượt nghi ngờ, ngạc nhiên và cười, Joey Starr cuối cùng là một kết thúc điệp khúc của bài hát. Chứng minh rằng ba không phải là quá xấu hoặc người bào chữa
Tải iWin 299
là nhiều cao thượng hơn các rapper. Bởi vì phải trung thực và bất chấp những khó khăn của bài tập, bài hát là một vụ thảm sát. Vì vậy, chúng tôi đề nghị bạn lắng nghe những bản gốc và thẳng thắn 18 năm sau khi nó được phát hành, nó vẫn còn bom bé.

Leave a Comment