Back to top

Nam nđ dân công tuyến lửa vẫn mặc áo đẹp hành quân từng đoàn máy rửa xe giá rẻ

Toàn trung đoàn tôi hành quân.

Đêm. Đoàn xe dồn ra đường. Hết ẹhiếc này, chiếc khác. Hàng chục. Hàng trăm. Xe kéo pháò, nòng bán máy phát điện ghếch bán máy phát điện dài. Xe chở đạn phủ bạt kín máy hút bụi giá rẻ mít máy hút bụi giá rẻ . Lặng lẽ, uy nghiêm. Chúng tôi chạy về phía bắc Tố quôc. Đánh Tàu vẫn sưđng hơn đánh Mỹ. Lính trung đoàn tôi nhận xét như vậy. Giữa ban ngày ban mặt, nấu cơm dọc đường, đốt nhứng đông lửa rất to.

Không máy rửa xe giá rẻ phải quạt khói máy rửa xe giá rẻ tránh máy bay. Không phải rúc hầm vỉ B52 tọa độ. Nam nđ dân công tuyến lửa vẫn mặc áo đẹp hành quân từng đoàn.

Quỳnh đi mũi Cao Bằng, rồi Lai Châu. Cậu chuyển lái xe phục vụ bộ binh chiến đấu. Nghe nói Quỳnh đã nhiều lần vào ra trong làn pháo lớn của địch. -Thằng lính đá qua đánh Mỹ vẫn khác chứ!
Hôm tôi cơ động bộ binh qua Cao Bằng gặp nhiều xe quân sự quá.

Đang ngơ ngác giữa một ngã ba thì gặp Quỳnh.

Leave a Comment