Back to top

Những kỳ tôi làm việc ỏ đây không trùng vổi thời gian nghỉ của Angie dân tộc hoa

Một cú sốc. Tôi ngoảnh sang phía những Kenya: – Tôi rất hài lòng được làm quen với các bạn. Tôi chưa nói được tiếng Swahili, nhưng rồi sẽ nói được thôi. Họ cười và trả lời bằng tiếng Anh: – Một ngày kia, ông sẽ nói tiếng Swahili. Bwana dân tộc nùng dân tộc…

Read More